ZalogujUzytkownik Haslo
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie    
Rejestracja
Rejestracja
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości

Nauka gry na keyboardzie w Częstochowie Nauka gry na pianinie w Częstochowie Nauka gry na saksofonie w Częstochowie

Poleć to, co sprawdzone i najlepsze Masz inne doświadczenia? Wystaw odpowiednią rekomendacje.
Forum Moja Rekomendacja Strona Główna » Luźne rozmowy na każdy temat

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Wirtualne biura w Częstochowie www.wirtualne-biura.eu Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:47    Temat postu: Przedsiębiorstwa międzynarodowe w gospodarce światowej Odpowiedz z cytatem

We współczesnym świecie umiędzynaradawianie procesów gospodarczych osiąga takie rozmiary, że mówi się powszechnie o globalizacji gospodarki. Globalizację gospodarki cechuje stale rosnąca mobilność czynników produkcji, dóbr oraz usług. Umiędzynaradawianiu procesów gospodarczych towarzyszy również rewolucja technologiczna, gdzie jednym z jej aspektów jest szybkie rozprzestrzenianie się innowacji. Jednym z podstawowych przejawów rosnącego umiędzynaradawiania współczesnej gospodarki światowej jest ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych, inaczej: wielonarodowych, transnarodowych, ponadnarodowych lub globalnych. Funkcjonowanie firm międzynarodowych dotyczy zarówno zagadnień ekonomicznych jak również politycznych, prawnych oraz socjologicznych.

Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.
Firma międzynarodowa składa się głównie z jednostki centralnej, zwanej firmą- matką (zazwyczaj ma ona siedzibę w kraju pochodzenia przedsiębiorstwa) oraz filii, czyli firm - córek, ulokowanych w różnych krajach. Firma matka rozstrzyga o najważniejszych kwestiach z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa np.: określa strategię działania firmy, podejmuje decyzje finansowe oraz kontroluje działania filii. Rozrastanie się firmy międzynarodowej poprzez włączanie do niej nowych jednostek organizacyjnych określa się najczęściej mianem integracji korporacyjnej. Przedsiębiorstwo globalne dokładnie wybiera kraj, w którym inwestuje: gdzie ryzyko niestabilności politycznej jest małe oraz przewidywania do przyszłego zysku są pozytywne. Przedsiębiorstwo to charakteryzuje produkcja na wielką skalę ujednoliconego produktu oraz standaryzowana koncepcja marketingowa. Jednakże często globalnemu zasięgowi towarzyszą lokalne decyzje i niewielkie modyfikacje produktów w zależności od upodobań danych klientów. Wychodzi się z założenia, że zbieżność potrzeb oraz pragnień zapewnienia lepszego i łatwiejszego życia stworzyła globalne rynki dla standardowych produktów . Dlatego też przedsiębiorstwa działające na skalę międzynarodową dążą do tego aby znajomość ich marki była powszechna. Istnieje kilka sposobów zaistnienia na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem jest import, następnie nawiązanie współpracy z lokalnymi przedstawicielami, sprzedaż patentów, założenie sieci franchisingowej, otwarcie własnej filii lub fuzja firm zagranicznych. Na globalny rynek można się dostać tylko z globalną marką. Aby utrzymać się na takim rynku z dobrym wizerunkiem wiele firm np.: Sony, IBM, Kodak, Coca - Cola, Mc Donald?, Toyota czy Nestle wkłada wiele wysiłku i przeznacza ogromne środki finansowe na swój rozwój. Zdecydowana większość firm międzynarodowych pochodzi z Europy, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych.

Spośród wielu przyczyn powstawania przedsiębiorstw globalnych do najczęstszych można zaliczyć: zapewnienie dostępu do surowców, zabezpieczenie pozycji rynkowej, zwiększenie efektywności działania, realizacja celów strategicznych, czasami chodzi o unikanie skutków restrykcyjnych regulacji prawnych we własnym kraju oraz krajach lokalizacji istniejących filii.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:49    Temat postu: Rodzaje przedsiębiorstw międzynarodowych: Odpowiedz z cytatem

Biorąc pod uwagę różne kryteria można wyróżnić następujące rodzaje przedsiębiorstw międzynarodowych:

1) Ze względu na zasięg działania:
# lokalno - sąsiedzkie (pomiędzy krajem macierzystym a sąsiadującymi z nim)
# regionalne (ograniczające się do danego regionu, np. tylko w ramach UE)
# globalne (działające prawie we wszystkich krajach na świecie)

2) Ze względu na przedmiotowy charakter prowadzonej działalności:
# o charakterze produkcyjnym
# o charakterze usługowym
# o różnorodnej działalności

3) Ze względu na stopień umiędzynarodowienia działalności:
# o wysokim wskaźniku umiędzynarodowienia działalności (przedsiębiorstwa, które większą część swoich działań prowadzą w innym kraju niż macierzysty)
# o niskim wskaźniku umiędzynarodowienia (działalność skupiona głównie w kraju macierzystym)

4) Ze względu na formy własności kapitałowej:
# o charakterze prywatnym
# o charakterze państwowym
# mieszane

5) Ze względu na strukturę własności aktywów spółek zależnych:
# o strukturze jednorodnej (aktywa spółki należą wyłącznie do przedsiębiorstwa macierzystego)
# o strukturze mieszanej (tzw. joint - ventures)

6) Ze względu na zróżnicowanie form prawnych zagranicznej struktury przedsiębiorstw:
# przedsiębiorstwa, których zagraniczne jednostki zorganizowane są w formie jednostek stowarzyszonych (10-50% akcji lub zasobów pod kontrolą przedsiębiorstwa macierzystego )
# przedsiębiorstwa, których zagraniczne jednostki zorganizowane są w formie jednostek zależnych (ponad 50% w rękach p. macierzystego)
# przedsiębiorstwa, których zagraniczne jednostki zorganizowane są w formie oddziałów lub filii (pod całkowitą kontrolą p. macierzystego)
# formy mieszane

7) Ze względu na strukturę organizacyjną i modele zarządzania:
# przedsiębiorstwa, w których dominuje przedsiębiorstwo macierzyste
# przedsiębiorstwa, w których istotna jest rola i autonomia poszczególnych filii (holding międzynarodowy)
# przedsiębiorstwa stosujące model zintegrowanego przedsiębiorstwa międzynarodowego

Wśród wielu klasyfikacji firm globalnych na podkreślenie zasługuje podział na pionowe i poziome przedsiębiorstwa. Firmy pionowe dzielą produkcję na etapy lokalizowane w miejscach różniących się pod względem geograficznym. Podstawą takiego rozmieszczenia produkcji są międzynarodowe różnice w zasobności krajów w czynniki produkcji i w rezultacie w cenach tych czynników. Firmy globalne rozdzielają produkcję w różnych państwach, żeby minimalizować koszty. Na przykład działalność pracochłonną prowadzą w krajach zasobnych w siłę roboczą, ponieważ płace są tam względnie niskie. Półprodukty wymagające dużych nakładów surowca wytwarza się w pobliżu miejsc jego wydobycia. Natomiast kapitałochłonny i wymagający posiadania wiedzy technicznej (know how) proces scalania elementów dokonywany jest w kraju uprzemysłowionym. Pionowe przedsiębiorstwa globalne bardzo często stanowią bezpośrednie inwestycje krajów uprzemysłowionych w krajach rozwijających się. Z kolei poziome przedsiębiorstwa międzynarodowe są jednostkami wielozakładowymi, które prowadzą podobną działalność w różnych miejscach świata. Firmy te zakłada się nie tylko po to, żeby wytwarzać produkty, ale również świadczyć usługi. Najczęściej są to usługi bankowe, księgowe oraz reklama.

W praktyce gospodarczej oprócz pionowych i poziomych firm występują jednostki zwane konglomeratami. W ich przypadku produkcja poszczególnych filii nie jest wzajemnie powiązana ani poziomo ani pionowo. Podstawową przyczyną powstawania tego typu firm jest chęć różnicowania ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Firma produkując parasole i okulary przeciwsłoneczne, zabezpiecza się w ten sposób przed stratami, które poniosłaby gdyby na przykład lato było słoneczne, a ona produkowałaby wyłącznie parasole.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:50    Temat postu: Podstawowe typy strategii ekspansji międzynarodowej firm: Odpowiedz z cytatem

Każde przedsiębiorstwo, które wychodzi poza swój rynek macierzysty musi mieć opracowaną strategię ekspansji międzynarodowej. Pierwszym i najważniejszym krokiem w tym procesie jest wybór terytorium rynku na którym firma zamierza konkurować. Podstawową przyczyną wyboru terytorium rynkowego są bariery handlowe takie jak: taryfy i kwoty importowe oraz regulacje dotyczące zagranicznej własności a także odmienności w zakresie prawa, języka, upodobań i zachowań ludzi. Istotnym aspektem w strategii międzynarodowej jest dostosowanie produktów i programów do zagranicznych potrzeb, preferencji, kultury, języka, klimatu itd.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy strategii ekspansji międzynarodowej firm:
a) strategia wielonarodowa - opiera się na założeniu iż rynki krajów, w których firma działa, różnią się istotnie co do gustów i preferencji odbiorców, co do warunków konkurencji, warunków prawnych i politycznych. W tym kontekście strategia polega na dostosowaniu cech produktu i całego marketingu mix do gustów i preferencji klientów w danym kraju. Strategia ta oznacza również ograniczenie sprzedaży produkcji wytworzonej w danym kraju tylko do rynku lokalnego, oznacza także bazowanie wyłącznie na czynnikach wytwórczych pochodzących z rynku lokalnego. Strategia ta oznacza wysoki stopień decentralizacji decyzji przejawiający się w przekazaniu zarządom spółek na rynkach lokalnych uprawnień do podejmowania decyzji, zarówno o charakterze operacyjnym jak i strategicznym dotyczącym danego rynku. Zalety - podstawową korzyścią jest lepsze przystosowanie cech produktu i marketingu do preferencji rynku lokalnego, większa elastyczność działalności firmy na rynkach lokalnych, będąca konsekwencją mniejszej skali działania. Wady -wyższe koszty wynikające z mniejszej skali działania, i z dublowania funkcji (obsługa klienta administracji zarządu).
b) strategia globalna - oparta jest na założeniu, iż rynki, na których firma istnieje lub zamierza wejść, są rynkami homogenicznymi (upodobania konsumentów, warunki społ-polit, prawa kulturowe są do siebie podobne bądź są identyczne). Założenie takie oznacza, że firma produkuje i sprzedaje na wszystkich rynkach wyroby identyczne, oraz prowadzi jednorodne działania marketingowe. Zaletami jest obniżenie kosztów w skutek efektu ekonomiki skali i wyeliminowania pewnych funkcji (ogniw wartości). Wadami są: gorsze przystosowanie do preferencji rynku lokalnego, mniejsza elastyczność.

Państwa, które korzystają z udziału w międzynarodowym podziale pracy przyjmując na swoim terytorium filie firm globalnych odnoszą korzyści między innymi takie jak: zwiększenie potencjału produkcyjnego i liczby miejsc pracy. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji polegających na budowie nowych jednostek i rozbudowie już istniejących. Poza tym firmy te znają możliwości zbytu swoich produktów na rynku światowym co zmniejsza koszt uzyskania informacji oraz ryzyko niepowodzenia. Dzięki tym firmom następuje przepływ technologii i wiedzy, które są wykorzystane w gospodarce kraju w którym są filie. Firmy międzynarodowe są bardziej mobilne niż przedsiębiorstwa rodzime. Polega to na tym, że pierwsze mogą prawie natychmiast reagować na niekorzystne zmiany dokonujące się w miejscu dotychczasowej lokalizacji i przenieść produkcję lub jej część tam gdzie można osiągnąć lepsze efekty.

Przeciwnicy firm lokalnych sugerują, że wykorzystują one miejscową ludność i eksploatują nadmiernie surowce płacąc za nie niskie ceny. Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwijających się. Kolejnym argumentem przeciwników przyjmowania obcego kapitału jest możliwość manipulowania cenami. Władze podatkowe i celne danego kraju mają obowiązek przeciwdziałania takim praktykom.

Firmy globalne oddziaływują na strukturę, rozmiary i kierunki światowego importu i eksportu. Jedną z konsekwencji globalizacji jest wzrost znaczenia firm międzynarodowych we współczesnym świecie. Firmy te ciągle rozrastają się, rozszerzają swoją ekspansję terytorialną oraz zacieśniają powiązania między sobą. Dokonuje się to poprzez powstawanie fuzji, dokonywanie przejęć, jak również zawieranie umów kooperacyjnych a także negocjacji i porozumień zawieranych między poszczególnymi firmami globalnymi.

Podsumowując należy stwierdzić, że ekspansja firm międzynarodowych oznacza zarówno korzyści jak i zagrożenia. Dla wielu krajów firmy te są szansą na rozwój i postęp. Przedsiębiorstwa te działają głównie na rynkach niedoskonale konkurencyjnych, dlatego też jednym z podstawowych zadań polityki gospodarczej wobec nich jest niedopuszczenie do pogłębienia tych niedoskonałości. Filie firm międzynarodowych w krajach w których powstały muszą być kontrolowane przez władze gospodarcze, aby nie dopuścić do nadużyć przynoszących szkody lokalnym pracownikom, nabywcom lub całym społeczeństwom. Efektywne wykorzystanie szans jakie stwarza globalizacja zależy od formy zorganizowania przedsiębiorstwa i jego aktywności międzynarodowej a także od sytuacji konkurencji na rynkach międzynarodowych. Globalizacja w ujęciu do przedsiębiorstw swoim zakresem działania odnosi się głównie do pojęcia strategii globalnej i ściśle wiąże się z elementami umiejętnego zarządzania strategicznego w firmach występujących na rynku. Strategia ogólnoświatowa, będąca zintegrowaną strategią globalną jest wyzwaniem stojącym przed kierownictwem każdego przedsiębiorstwa międzynarodowego. Umiejętność opracowania i wdrożenia skutecznej strategii globalnej jest ze względu na swoją trudność prawdziwym testem sprawności zarządzania strategicznego firmą. Postęp nauki i techniki, rozwój poszczególnych gospodarek i rynku międzynarodowego, rosnący potencjał i ekspansja międzynarodowych firm to główne czynniki, które uruchomiły współczesne stadium procesu globalizacji gospodarczej. Ekspansja firm międzynarodowych odzwierciedla zmianę technicznych i ekonomicznych warunków konkurowania przedsiębiorstw i krajów, a także przepływów kapitałów i towarów w skali międzynarodowej.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:51    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
- adres zamieszkania przedsiębiorcy
- adres siedziby firmy
- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- miejsce/a wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:52    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

Potrzebne formularze: RG-1

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu)
- dowodu osobistego

Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:53    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:53    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze: NIP-1

Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:54    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:55    Temat postu: Jak założyć własną firmę - krok po kroku Odpowiedz z cytatem

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:55    Temat postu: Jak poprowadzić spotkanie biznesowe Odpowiedz z cytatem

Spotkania to bardzo ważna część pracy każdego menedżera, dyrektora lub przedstawiciela handlowego. Niektórzy spędzają na nich prawie połowę swojego czasu pracy. Jak sprawić, by wszystko na takim spotkaniu szło gładko i po Twojej myśli? I byś oczywiście osiągnął/osiągnęła swój cel?
1. Im mniej osób postronnych, tym lepiej

Spotkania dwuosobowe są z reguły bardziej efektywne niż większe zgromadzenia. Nie tylko dlatego, że dwóm osobom jest łatwiej uzgodnić wspólne stanowisko, ale również dlatego, że atmosfera takiego spotkania jest zwykle odrobinę luźniejsza. Jest też dużo łatwiej kontrolować długość spotkania w małym gronie.
2. Plan spotkania

Plan spotkania powinien zakładać odpowiednią ilość czasu na omówienie konkretnych tematów. Nie planuj dyskusji lub poruszania trudnych spraw na początek, bo Wasza rozmowa może utknąć w tym punkcie na dobre. Zacznij raczej od prostych, rutynowych pytań i ustaleń, by powoli przejść do sedna sprawy. Ustal sobie priorytety – co musisz omówić, a co możesz pominąć.
3. Planowanie większych spotkań

Postaraj się, by każdy uczestnik takiego spotkania był świadomy celu tego spotkania i swojej w nim roli. Dobrym pomysłem jest sporządzenie krótkiego, oficjalnego planu spotkania i wręczenie lub wysłanie go wcześniej uczestnikom. W ten sposób każda z osób będzie mogła się przygotować, na przykład zgromadzić dane, które mogą okazać się później bardzo przydatne.
4. Jeśli musisz kogoś skrytykować na spotkaniu…

Zawiodła Cię partnerska firma? Twój podwładny popełnił błąd? Pamiętaj, że krytyka powinna być krótka i rzeczowa, wygłaszana spokojnie, bez podnoszenia głosu i gwałtownych gestów. Postaraj się skupić nie na ‘zniszczeniu przeciwnika’ ale na znalezieniu jakiegoś rozwiązania jeszcze na tym samym spotkaniu. Zachowaj poważny wyraz twarzy, tak by druga strona nie próbowała bagatelizować Twoich zarzutów.
5. Przed spotkaniem ustal sobie cel i strategię

Musisz wiedzieć dokładnie, co chcesz osiągnąć. Na przykład zawierając kontrakt z nowym partnerem biznesowym, zależy Ci na ustaleniu warunków, które jak najlepiej zabezpieczą firmę. Wypisz sobie zatem w punktach najważniejsze warunki, przykładowo:

* Terminowość – kary za przekroczenie terminu;
* Sposób rozliczenia sprzedaży;
* Możliwość zwrotu wadliwego towaru / reklamacja wadliwej usługi;
* Sposób rozwiązania umowy.

Gdy już ustalisz, co ma dla Ciebie najważniejsze znaczenie, spróbuj doprowadzić do przyjęcia swoich propozycji. Zastanów się, co możesz zaoferować partnerowi w zamian, oraz w jakich sprawach możesz uczynić ustępstwa.

Istotą korzystnych negocjacji jest uzyskanie zgody partnera na swoje najważniejsze postulaty za cenę rezygnacji z mniej ważnych dla siebie warunków.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:56    Temat postu: Agencja doradztwa personalnego Odpowiedz z cytatem

Agencja doradztwa personalnego lub biuro doradztwa personalnego
Agencje doradztwa personalnego to firmy zajmujące się świadczeniem usług polegających - w szczególności – na prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy oraz weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Druga kluczowa dziedzina ich działalności to szkolenia, tzw. miękkie (rozwój osobisty, umiejętności handlowe i menedżerskie) oraz specjalistyczne (np. finanse, prawo, informatyka - tu potrzeba fachowców z tych dziedzin, a mniej np. psychologów).

Do ich zadań należy również doradztwo personalne i organizacyjne (budowanie strategii HR, outplacement, tworzenie i badanie kultury organizacyjnej, wspieranie zmian w firmie, planowanie ścieżek kariery itp.).

Poza tym doradcy zajmują się edukacją i informacją na temat zarządzania zasobami ludzkimi, np. przez prowadzenie portali rekrutacyjnych w Internecie (wstępna selekcja CV, szkolenia on-line, czyli tzw. e-learning), usługami administracji, sprawami personalnymi, ZUS-em, itp., a wreszcie przygotowywaniem raportów na temat wynagrodzeń.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:57    Temat postu: Akord (praca) Odpowiedz z cytatem

Akord – system wynagradzania, gdzie wysokość płacy zależy od ilości wykonanej produkcji lub stopnia wykonania normy pracy i ustalonej stawki za jego jednostkę. Wyróżnia się akord: prosty, czasowy, progresywny, wielostopniowy, jednostopniowy, zryczałtowany, zespołowy.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zielonahelaDołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 901

PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 13:58    Temat postu: Analiza SWOT Odpowiedz z cytatem

SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

Objaśnienie zasad analizy SWOT
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

* S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
* W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
* O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
* T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
TomaszDołączył: 18 Maj 2008
Posty: 413

PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 7:12    Temat postu: Asertywność Odpowiedz z cytatem

Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.
Asertywność to:

* umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,
* umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
* umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
* autentyczność,
* elastyczność zachowania,
* świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
* wrażliwość na innych ludzi,
* stanowczość.

Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
TomaszDołączył: 18 Maj 2008
Posty: 413

PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 7:13    Temat postu: Assessment Center Odpowiedz z cytatem

Assessment center (ośrodek oceny) jest metodą skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi ona zbiór testów i narzędzi sprawdzających, które mają na celu umożliwić obsadzenie wysokich stanowisk kierowniczych.
Assessment center stosuje się poprzez powołanie grupy ekspertów, którzy oceniają małą, kilkuosobową grupę kandydatów pod względem kwalifikacji, cech osobowych, zachowań. Ocena dokonywana jest według kilku kroków:

* wybór kandydatów podlegających ocenie oraz ekspertów oceniających,
* dostarczenie informacji ocenianym, przygotowanie testów,
* przeprowadzenie oceny,
* analiza wyników przez ekspertów,
* omówienie wyników z uczestnikami,
* rozmowa z wybranym kandydatem.


Ośrodek oceny może zostać powołany w organizacji, ale coraz częściej w przypadku wysokich stanowisk kierowniczych zadanie to jest zlecane wyspecjalizowanym firmom. Typowe ćwiczenia związane z oceną dotyczą rozwiązywania zadanych problemów bieżących (typowy zestaw spraw do załatwienia), analizowania (rozwiązywanie zadań analitycznych), ćwiczenia w parach (aktor odgrywa klienta, pracownika, przełożonego, itp.), ćwiczenia w grupach (każdy kandydat ma przypisaną rolę, rozwiązywane są istotne problemy organizacyjne).
Assessment center jest metodą kosztowną, ale daje wiarygodne wyniki i jest dobrze postrzegane zarówno przez kandydatów, jak i kierownictwo. Ze względu na koszty zwykle ogranicza się jego stosowanie do wysokich stanowisk kierowniczych.
_________________
nauka na keyboardzie impresariat stroiciel agencja artystyczna nauka na pianinie stomatolog
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Moja Rekomendacja Strona Główna » Luźne rozmowy na każdy temat Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Strona 4 z 6

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

Nauka gry na klarnecie w Częstochowie Stomatolog Częstochowa Impresariat Katalog branży artystycznej

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional